1
تاریخچه و معرفی کمپانی هواوی

هواوی یک شرکت چندین ملیتی است که مسئله عمل اصلی‌اش شبکه , تجهیزات ارتباطی و ارایه سرویس ها است . هر چند که عموم ایرانیان هواوی را تحت عنوان شرکت چینی خالق تلفن همراه تلفن همراه می‌شناسند و تلفن همراه تلفن همراه هواوی برای ایرانیان از سایر زمینه‌های کار مجموعه هواوی برجسته خیس است . بنابر مطالب نشر داده شده در ویکی پدیا ( اکونومیست ) , هواوی حال حاضر اصلی

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments